Definicje

  • Ikyodo czyli jeden ruch – w kata wykonanie bloku lub uderzenia w momencie przejścia z jednej pozycji w drugą tak aby w momencie ostatecznego zajęcia pozycji mieć już wyprowadzony blok lub uderzenie i być gotowym na przejście do kolejnego ruchu