Zarząd

  • Adam Dzierwa – Prezes
  • Tomasz Gradowski – Wiceprezes
  • Marek Pojda – Skarbnik