Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Chorzowski Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Chorzowie ul. Odległa 5
 2. Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody w celu:
  • uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub,
  • wyjazdach organizowanych przez Klub,
  • kontaktu w sprawie dziecka
  • marketingowym Klubu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Twoje dane będą przekazywane:
  • podmiotom wystawiającym certyfikaty na stopnie kyu i stopnie mistrzowskie
  • podmiotom organizującym dla Klubu zawody, sparingi, obozy sportowe
  • podmiotom opracowującym dla Klubu materiały reklamowe (plakaty, ulotki, portale społecznościowe)
  • podmiotom administracji publicznej – Urząd Miasta Chorzów w ramach zlecania zadań publicznych na prowadzenie zajęć sportowych
 5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. 
 6. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
  • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską) Proces ten jest bezpieczny – państwa te zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.