Aktualności

Informacja

DOTYCZY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KLUBU

Osoby, które uczęszczały na treningi w marcu proszone są o opłacenie składki członkowskiej w połowie wysokości, natomiast za kwiecień nie płacimy składek.